Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa cisco catalyst c9200 24pxg

Podręcznik instruktażowy Craftsman 921 16477 to profesjonalny, wielofunkcyjny zestaw narzędzi, który został zaprojektowany z myślą o wykonywaniu różnych prac w domu i w ogrodzie. Zestaw zawiera wielofunkcyjny szlifierz, wkrętarkę, piłę, młotek i wiertarkę. Wszystkie narzędzia są wyposażone w wygodne uchwyty, które pozwalają na wygodne trzymanie narzędzi. Podręcznik instruktażowy Craftsman 921 16477 zawiera również wyczerpujące wytyczne dotyczące użytkowania tych narzędzi. Wytyczne te zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące używania narzędzi i wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania narzędzi. Zestaw zawiera również niezbędne części zamienne, które mogą być wymieniane w przypadku uszkodzenia narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa cisco catalyst c9200 24pxg

Informacje dla pracowników ochrony zdrowia

Medycy – jednocześnie najbardziej narażeni na kontakt z wirusem COVID-19, jak i najistotniejsi w toczącej się walce z pandemią. W przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, pracownicy służby zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom cierpiącym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, mogą być zwolnieni z konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny. Muszą jednak codziennie, przed rozpoczęciem pracy wykonywać badanie testem antygenowym, przynajmniej przez 5 dni od dnia kontaktu. Pracujesz w szpitalu lub innej placówce medycznej? Sprawdź, czy obowiązuje Cię kwarantanna!

Głównym celem kwarantanny jest zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Każda osoba, która była narażona na kontakt z osobą chorą na COVID-19 musi poddać się obowiązkowej kwarantannie. Wyjątkiem są medycy i pozostali pracownicy służby zdrowia uczestniczący w opiece nad chorymi na COVID-19. Są oni bardzo ważnym ogniwem systemu opieki zdrowotnej i pełnią fundamentalną rolę w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii.

Nowe zasady kwarantanny dla pracowników ochrony zdrowia

Jesteś lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem albo diagnostą laboratoryjnym i uczestniczysz w udzielaniu pomocy pacjentom z COVID-19? Nie musisz odbywać obowiązkowej kwarantanny po bezpośrednim kontakcie z zarażonym pacjentem. Jest jednak jeden warunek. To codzienne badanie testem antygenowym – przez okres co najmniej 5 dni. Test musi być wykonywany codziennie przed rozpoczęciem udzielania pomocy medycznej. Okres 5 dni liczy się od następnego dnia po dniu narażenia Cię na kontakt z wirusem. 

Pamiętaj, jeśli wynik testu antygenowego będzie pozytywny, musisz poddać się izolacji. Jeśli wykonujesz zawód medyczny izolacja trwa:

 • 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2), 
 • lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Kwarantanna a oczekiwanie na wynik testu zleconego przez lekarza

Każda osoba, która dostała skierowanie na test przez lekarza, automatycznie podlega kwarantannie. Inaczej jest w przypadku osób, które wykonują zawód medyczny. Niezależnie, czy na co dzień udzielasz pomocy pacjentom z COVID-19, czy pracujesz w innego typu placówce medycznej, w trakcie oczekiwania na wynik testu nie musisz przebywać na kwarantannie. Jeżeli wynik testu będzie pozytywny, obowiązuje Cię izolacja. Lekarz zadecyduje, czy możesz dochodzić do zdrowia w domu, czy dalsze leczenie będzie odbywało się w szpitalu.

Najczęściej zadawane pytania

Jestem medykiem. Czy podlegam kwarantannie w przypadku kontaktu z osobą zakażoną?

Nie, jeśli udzielasz świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19, w tym stażyści, studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia nie podlegają kwarantannie, jeśli są badani codziennie, przed rozpoczęciem pracy, testem antygenowym (przez okres co najmniej 5 dni). Dotyczy to również sytuacji, kiedy mieszkasz z osobą zakażoną COVID-19. 

Uwaga!  Jeśli zostałeś zaszczepiony na COVID-19 nie będziesz skierowany na kwarantannę.

Czy zwolnienie z kwarantanny dotyczy wszystkich służb medycznych, po bezpośrednim kontakcie z pacjentem zakażonym COVID-19?

Nie, zwolnienie z kwarantanny są Ci medycy, którzy uczestnicząc w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Uwaga! Jeśli zostałeś zaszczepiony na COVID-19 nie będziesz skierowany na kwarantannę.

Jestem medykiem, zostałem skierowany na test, bo mam objawy koronawirusa. Czy powinienem pozostać na kwarantannie?

System nie nakłada kwarantanny na osobę wykonującą zawód medyczny, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

W takiej sytuacji lekarz wystawi zwolnienie lekarskie, jeżeli jest to usprawiedliwione stanem zdrowia medyka.

Jestem medykiem. Mieszkam z osobą zakażoną na COVID-19. Czy jest zwolniony z kwarantanny?

Tak, jeśli udzielasz świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 (w tym stażyści, studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia) nie podlegasz kwarantannie. Warunkiem jest codzienne wykonywanie testu antygenowego przed rozpoczęciem pracy (przez okres co najmniej 5 dni).

Generalnie podwyżki dla pracowników służby zdrowia weszły w życie 1 lipca bieżącego roku. Okazuje się jednak, iż kierownictwo szpitali ma problem z pełną realizacją obowiązkowych podwyżek z uwagi na braki pieniędzy.

Co wiadomo dziś o podwyżkach wynagrodzeń w służbie zdrowia?

Zasady podwyżek wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia weszły w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku wraz z ostatnią nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352).

W tej sprawie do końca nie było wiadomo w jaki sposób pieniądze na wzrost wynagrodzeń przekazane zostaną do placówek, czy poprzez przelew konkretnych kwot, czy też poprzez zmianę wycen. Ostatecznie urzędnicy resortu zdrowia zdecydowali się na ten drugi wariant.

Nowe wyceny pojawiły się, jednakże nieco później niż wynikało to z pierwotnego harmonogramu, tymczasem pensje wypłacane są najczęściej do 10 dnia miesiąca. W związku z tak napiętym terminarzem wstępne szacunki osób zarządzających placówkami medycznymi wskazywały, iż pieniędzy może po prostu zabraknąć.

Obecnie spływają już do resortu zdrowia zbiorcze dane, które pozwolą na określenie sytuacji w skali makro. I okazuje się, że na nowych wycenach niektóre placówki zyskają bardzo dużo, lecz są również i takie, dla których wartość kontraktów będzie niemalże taka sama jak dotychczas. To dotyczy głównie szpitali o podstawowym profilu.

Jak zatem sytuację oceniają przedstawiciele placówek szpitalnych?

Obecnie przedstawiciele Związku Powiatów Polskich (ZPP) dysponują danymi pochodzącymi z około połowy szpitali powiatowych i miejskich (około 150 placówek z 300), z których wynika, iż w 83 placówkach będzie problem z realizacją ustawowych podwyżek. Ponadto 13 placówek uzyskało fundusze na podwyżki dla personelu objętego ustawą, jednak nie wystarczy owych funduszu na podwyżki dla pozostałych pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. I to pomimo, iż zgodnie z przepisami, wzrost płac pracowników administracyjnych powinien odpowiadać średniemu wzrostowi wynagrodzenia w całym podmiocie.

Z kolei w przypadku kolejnych 26 placówek miesięczny niedobór pieniędzy jedynie na zapewnienie obligatoryjnych podwyżek dla pracowników działalności podstawowej przekroczy 500. 000, 00 zł (w pozostałych przypadkach od 250. 000, 00 zł do 400. 000, 00 zł).

99% podmiotów nie będzie stać na podwyżki dla osób pracujących na kontraktach, z kolei wszystkie ze 150 placówek wskazały, iż zabraknie środków na sfinansowanie innych kosztów działalności, co przy obecnej inflacji oznaczać może ryzyko wycofywania się wykonawców z zawartych umów czy braku możliwości rozliczenia przetargów.

Jak podkreśla Bernadeta Skóbel, ekspert ZPP, sytuacja nie może być dobra, ponieważ jeżeli koszty pracy w przeciętnym szpitalu powiatowym kształtują się na poziomie 75, 0%, wzrost kosztów płac szacowany jest na ponad 22, 0%, a realny wzrost wartości kontraktów wynosi 7, 0%, to pojawia się pytanie czym i jak pokryć rosnące wydatki.

Co zatem jest najważniejszym problemem w kontekście wprowadzenia w życie ustawowych podwyżek?

Podstawowym problemem jest brak wystarczających środków na ustawowe podwyżki dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem ekspertów problemem nie jest zmiana mechanizmu wypłaty świadczeń, gdyż decyzja o zamianie przelewów konkretnych kwot na rzecz wzrostu wycen oceniana jest pozytywnie. Jednak zabrakło czasu na chociażby symulację i sprawdzenie, czy ów mechanizm zaproponowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT, czyli agendę opracowującą wyceny) zadziała w praktyce.

Z kolei Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wskazuje, iż liczba ankiet, które posłużyły AOTMiT do opracowania nowych wycen była zbyt mała. W skali kraju było to bowiem ok. 8, 0%, które miały reprezentować 52, 0% wartości planu finansowego NFZ w poszczególnych regionach. A do tego doszedł również problem braku dostosowania wycen do profilu danej placówki oraz całkowite i natychmiastowe wycofanie się ze współczynników korygujących, zapewniających dodatkowe pieniądze dla lecznic.

A przecież w tym aspekcie Bernard Waśko, wiceprezes NFZ, wielokrotnie zapewniał, iż tak zwany drugi etap zabierania pracodawcom środków ustalanych na podstawie współczynników korygujących będzie rozłożony na lata i odbywać się to będzie stopniowo. Tymczasem okazało się to nieprawdą, gdyż obecnie dokonano całkowitego i natychmiastowego wycofania się ze współczynników korygujących.

W praktyce dotychczasowe współczynniki korygujące włączone zostały do wycen, co spowodowało w praktyce, iż duża grupa szpitali powiatowych, zamiast realnego wzrostu na poziomie zbliżonym do 22, 4% (czyli odpowiadającym ustawowym podwyżkom dla pracowników służby zdrowia), otrzymała wzrost kontraktu na poziomie od 3, 0 do 6, 0%.

Z analizy szczegółowych danych dotyczących województwa podkarpackiego wynika chociażby, iż wzrost wartości kontraktu na podstawowe zabezpieczenie szpitalne wyniesie od 3, 0 do 12, 9%. Poza tym zdarza się i tak, że nowy kontrakt nie wzrósł o żadną kwotę, jak ma to miejsce chociażby w przypadku szpitala powiatowego w Lesku. I nie jest to jedyna placówka w Polsce z takim problemem, szczególnie w obliczu konieczności podniesienia kwot wynagrodzeń dla pracowników.

Z drugiej strony są też placówki szpitalne, gdzie problem zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki dla pracowników nie istnieje. Przykładowo w Szpitalu Klinicznym w Opolu uda się zmieścić w budżecie, który placówka otrzyma z NFZ, a podwyżki otrzyma tutaj ponad 1 tysiąc osób. Zdaniem dyrektora tej placówki, Dariusza Madery, było to możliwe dzięki poprawie organizacji pracy szpitala, bardziej efektywnej opiece nad pacjentem, w tym chociażby poprzez skracanie niepotrzebnego pobytu. To pozwala na przyjmowanie większej liczby chorych, na co wpływ ma również leczenie w poradniach przyszpitalnych, gdzie nie ma limitu przyjęć, a NFZ zwraca za każdego przyjętego pacjenta.

Co jeszcze jest ważne w kontekście podwyżek dla pracowników służby zdrowia?

Generalnie przepisy wymagają, by płace podwyższać osobom zatrudnionym na umowie o pracę, jednak dyrektorzy placówek medycznych mają świadomość, iż podwyżki otrzymać winni również pracownicy kontraktowi. I chociaż osoby zarządzające szpitalami powiatowymi mówią o braku funduszy na ten cel, to niewykluczone, iż do takich podwyżek jednak też dojdzie.

W tym kontekście mowa jest o mechanizmie określania wysokości faktury osoby pracjącej na kontrakcie (głównie lekarzy specjalistów) w odniesieniu do wyceny danego punktu. Jak bowiem zauważa Krzysztof Zaczek ze Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego oraz prezes zarządu Szpitala Murcki, jest to dość częsta praktyka, która wiąże wynagrodzenie specjalisty nie tyle z wartością punktów, co z ich liczbą. I zazwyczaj odbywa się do według podziału procentowego, przykładowo, jeżeli szpital dostaje za dane świadczenie 100, 00 zł, to lekarz otrzymuje kilkadziesiąt procent z tej kwoty. Taki mechanizm był całkiem naturalny, bowiem im więcej danych świadczeń lekarz wykona, tym wyższe otrzyma wynagrodzenie. 

I taka sytuacja miała już miejsce chociażby w szpitalu w Bielsku Podlaskim, gdzie jak mówi dyrektor tej placówki, lekarze specjaliści przygotowali umowy, naliczając sobie procent od nowej wyceny punktu. Gdyby z kolei na to przystała dyrekcja placówki, zabrakłoby pieniędzy na podwyżki dla tej części personelu, która zarabia mniej niż nowe ustawowe minimum.

Krzysztof Zaczek podkreśla jednak, iż to, czy doszło do mimowolnej podwyżki dla lekarzy specjalistów zależy przede wszystkim od sformułowania umów. Jeżeli bowiem lekarz dostawał procent od wykonanych świadczeń, wówczas wysokość wystawianych faktur automatycznie wzrośnie, a jeśli w umowie ma zapis, iż dostaje stałą kwotę za wykonany punkt, wtedy niekoniecznie. Nie wiadomo jak zachowają się dyrektorzy placówek szpitalnych w takiej sytuacji, choć zakładać można, że jeśli wzrost na punkcie będzie adekwatny do ogólnego wzrostu wynagrodzeń, wtedy zapewne uwzględnią większą wartość faktury. Mogą też na pewno negocjować z lekarzami specjalistami nowe brzmienie zapisów umownych.

Podsumowując, obowiązkowe podwyżki dla pracowników zatrudnionych w placówkach medycznych oraz zmiana zasad finansowania owych podwyżek poprzez rezygnację z przekazywania pieniędzy bezpośrednio na rzecz wzrostu kwot za wyceny spowodowały niemałe zamieszanie. Okazało się bowiem, iż skądinąd dobrze oceniany pomysł ze zmianą sposobu finansowania nie do końca został dobrze przygotowany, a jego skutki praktyczne odbiegają od założeń. Są bowiem placówki, które na tej zmianie sporo zyskały, są jednak i takie, które będą miały problem z zapewnieniem środków finansowych na obowiązkowe podwyżki. Póki co nie wiadomo jak ta sytuacja potoczy się dalej i czy oraz kiedy nastąpią jakieś ewentualne korekty w tym względzie.

Ekspert Łukasz swoje wieloletnie doświadczenie na rynku pracy postanowił przekazać także na naszym blogu. Jego artykuły dotyczą aktualnych zmian gospodarczych a także tych na rynku pracy. Z chęcia udzieli porad pracodawcą, którzy prężnie rozwijają swoje firmy.

We wtorek odbędzie się dodatkowe posiedzenie zespołu ds. zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) w sprawie sytuacji finansowej szpitali po wprowadzeniu wyższych minimalnych wynagrodzeń pracowników i zmienionym systemem ich finansowania, co opisywaliśmy w ostatnich tygodniach na łamach Prawo. pl. W przyszłym tygodniu tematem zajmie się także senacka Komisja Zdrowia. Samorządowcy i dyrektorzy placówek liczą na ruch ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Ministerstwo Zdrowia pytane przez Prawo. pl, jakie działania planuje w związku z sytuacją szpitali, zaznacza, że oprócz wspomnianego, dzisiejszego spotkania, które odbędzie się na wniosek strony samorządowej, wdrażaniu nowelizacji będzie poświęcone także posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zaplanowane na 12 września.

Czytaj też: Lipcowe zmiany w finansowaniu POZ, SOR, NiŚOP oraz izb przyjęć >>>

Rozliczenie ryczałtu pomogło szpitalom, ale na krótko

Na liście Związku Powiatów Polskich (ZPP) znalazło się 145 szpitali, które deklarują, że nie stać ich na wypłatę wyższych wynagrodzeń minimalnych przewidzianych w nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z 26 maja.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji z udziałem samorządowców i dyrektorów szpitali pojawił się wniosek, aby sprawę zbadała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Sama ewentualna kontrola jednak potrwa. W dodatku NIK na jej podstawie przygotowuje jedynie rekomendacje, które nie obligują do zmian.

Tyle czasu szpitale nie mają. – Szpitale w sieci mają finansowy wentyl bezpieczeństwa na dwa miesiące. Wynika to z tego, że chociaż podwyżka wyceny obowiązuje od lipca, to umowa ryczałtowa jest zawierana na rok. NFZ przeliczył kontrakt od początku roku i w lipcu wypłacił szpitalom nie jedną dwunastą, ale siedem dwunastych podwyżki. Gdyby nadwyżkę lipcową szpitale podzieliły proporcjonalnie do końca roku, to na podwyżkę wynagrodzeń do końca roku i tak nie starczy. Wiadomo, że z tego zapasu finansowego będą w stanie skorzystać w sierpniu, być może jeszcze we wrześniu. Problem zacznie się w październiku – mówi Bernadeta Skóbel, ekspertka Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Czytaj też: Sieć szpitali a ambulatoryjna opieka specjalistyczna >>>

Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, ekspert senackiej Komisji Zdrowia zaznacza, że na razie otrzymał sygnały z dwóch szpitali na Śląsku, które prawdopodobnie w przyszłym miesiącu ogłoszą upadłość. - Pacjent będzie miał pretensje do lekarzy, personelu, a piłka jest po stronie Ministerstwa Zdrowia – mówi. Problemem jest nie tylko ustawa podnosząca płace minimalne pracowników w ochronie zdrowia, ale także inflacja. Także ten ekspert podkreśla, że koniec września i początek października to kluczowy moment.

Przypuszcza też, że mogą się pojawić problemy z wypłatą należności dostawcom leków, środków opatrunkowych oraz za usługi jak utrzymanie higieny szpitala i żywienie.

- Szpitale mają nadzieję, że sytuacja się rozwiąże. Jeśli nie, to będą musiały rozważyć zamykanie niektórych oddziałów. W klasycznym szpitalu powiatowym, podstawowe oddziały są nierentowne. Zamykanie oddziałów może jedynie prowadzić do ograniczenia strat, a nie do tego, że szpital będzie w stanie się bilansować. Jest to jednak ostateczność. Oddziałem, który się nie bilansuje jest szpitalny oddział ratunkowy. Trudno sobie jednak wyobrazić likwidację SOR-u, jeśli jest on potrzebny – dodaje Bernadeta Skóbel.

Nierozwiązany problem nieuznawania wykształcenia

Na problem finansowy szpitali nakładają się kontrowersje wokół uznawania wykształcenia pielęgniarek, o czym pisaliśmy na łamach Prawo. pl a także kwalifikowania pracowników działalności podstawowej.

Krystian Krasowski, szef Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia, że w jednym ze szpitali sprzątaczki, chociaż wykonują część zadań salowych, m. in. transportują pacjentów, nie mają tego uwzględnionego w umowach. – W innym ze szpitali, pracownicy wykonują to, co salowe, ale są pracownikami gospodarczymi. Mają podstawę wynagrodzenia 3010 zł z dodatkami – mówi Krystian Krasowski. Tymczasem ustawa o minimalnych wynagrodzeniach zakłada, że pensja minimalna pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniej to 3 680, 64 zł brutto. W przypadku wymaganego wykształcenia średniego - 4 416, 77 zł brutto.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że dyrektorzy szpitali szukają oszczędności, które dotykają tych grup zawodowych.

- Dochodzą do nas głosy, że pracodawcy będą chcieli reorganizować pracę działów higieny szpitalnej tylko po to, aby podwyżek nie dać. Pracodawcy cały czas zaznaczają, że nie mają gwarancji, że pieniędzy na podwyżki wystarczy – dodaje Krystian Krasowski.

Nisko wyceniona opieka domowa długoterminowa

Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) zaznacza z kolei, że pod znakiem zapytania stoi świadczenie opieki domowej długoterminowej. Jest ona finansowana ze środków NFZ i realizowana w ramach tzw. pielęgniarskiej opieki długoterminowej. – Podmioty pielęgniarskie nie otrzymały pieniędzy na podwyżkę wynagrodzeń. Uważamy, że popełniono błąd w wyliczeniach – zaznacza.

Kwestia analizy wyceny świadczeń przeprowadzona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pojawia się także w dyskusji dotyczącej finasowania szpitali. Nie została ona podana do publicznej wiadomości. – Mówimy o wydatkowaniu środków publicznych i być może nie zostały one wydane we właściwy sposób, a teraz nie ma komu przyznać się do błędu. Co gorsze, nie widzę chęci znalezienia przyczyny, dlaczego tak się stało – mówi Bernadeta Skóbel.

Tymczasem już w przyszłym roku szpitale czekają kolejne podwyżki wynagrodzeń minimalnych pracowników, gdyż są one uzależnione nie tylko od współczynnika pracy ale także od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłaszanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowelizacja z 26 maja - pensje minimalne w górę

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Sprawdź: Kalendarz szkoleń online dotyczących ochrony zdrowia >>>

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Wprowadzono nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Czytaj też: Programy lojalnościowe w ochronie zdrowia >>>

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Czytaj także na Prawo. pl: Podwyżki w ochronie zdrowia uderzą w prywatne przychodnie i ich pacjentów>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa cisco catalyst c9200 24pxg

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa cisco catalyst c9200 24pxg

 1. Instrukcja montażu, pielęgnacji i użytkowania Ge Gtw490acj_ww

 2. Fragmenty instrukcji obsługi Hitachi Dh24pe

 3. Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Haier A2fe635cwj

 4. Ogólna instrukcja montażu Hitachi Rac Sx10hak

 5. Rozpoczęcie pracy z Black And Decker Heat Pro Plus

 6. Instrukcja instalacji i konserwacji Hitachi R S700ek8

 7. Podręcznik użytkownika i opis techniczny Bosch 4 2 Li Plus

 8. Podręcznik szkoleniowy Electrolux Lfu216s

 9. Dodatkowa instrukcja montażu Cadi Smartsense Smarttag

 10. Podręcznik użytkownika i instalacji Hitachi Rac 25wsa

 11. Podręcznik sprzętowy systemu Bosch Gws 750 125

 12. Podręcznik dla początkujących Fujitsu Lifebook B2620

 13. Zawiadomienie regulacyjne Bosch Hkp110150q

 14. Środki ostrożności dotyczące instalacji Bosch Hbn5052auc

 15. Instalacja i formatowanie Epson Aculaser C2900 Series

 16. Podręcznik instalacji sprzętu Hitachi D10vf 3 8 Drill

 17. Instalacja, uruchomienie i obsługa Electrolux 6919941

 18. Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Brother 6180dwt

 19. Instrukcje i podręcznik użytkownika Honeywell Convertastat Tp972a2192

 20. Szczegółowa instrukcja obsługi Craftsman 251360

 21. Podręcznik do instalacji Asus Rs500 E6 Ps4 0 Mb Ram

 22. Plakat ustawiający Craftsman 580 327141

 23. Instrukcja montażu i naprawy Asus A72f X1

 24. Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Electrolux Ern 29600

 25. Biuletyn informacyjny o produktach Epson Eb L400u

 26. Podręcznik użytkownika Haier Bd 248hmc

 27. Książeczka z przepisami i instrukcjami Black And Decker Mtim3

 28. Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Hitachi Aj S70txp

 29. Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi C Tec Alarmsense Cfp704 2

 30. Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Efr115 C Purple Com

 31. Instrukcja obsługi i instalacja Cisco 7606s Rsp720cxl P

 32. Instrukcja techniczna i instrukcja obsługi 2mag Mixdrive 15

 33. Instrukcja obsługi i instrukcja montażu Dewalt Xr Li Ion Dcn692 Xe

 34. Lista części mechanicznych Electrolux Efc 6441

 35. Arkusz szybkiej instalacji Hitachi Rac 10sh2

 36. Podręcznik dowodzenia Epson Be 1770w

 37. Informacje o specyfikacji i instrukcja części zamiennych Epson 1260 Perfection Scanner

 38. Ważne instrukcje i ostrzeżenia Epson C382011b Stylus Pro 7500 Color Inkjet Printer

 39. Dane dotyczące usług Dell E177fp 17 Lcd Monitor

 40. Specyfikacja Dane Cisco Unified 6911 6911

 41. Podręcznik podstawowej obsługi Hitachi Ax M138

 42. Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Ge Lbi 31154

 43. Instrukcja montażu dla wykonawców Frigidaire Fghf2378mp0

 44. Księga Właścicieli Electrolux Eb6sl7ksp

 45. Podręcznik użytkownika sieci Web Bosch Wau28460th

 46. Instrukcja obsługi telefonu Asus E4878

 47. Użycie podręcznika Craftsman 580 763000

 48. Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Cisco 1803w Integrated Services Router Wireless

 49. Podręcznik użytkownika produktu Epson Equity Series

 50. Zmiana ustawień karty Haier Hb25fgsaaa

 51. Informacje i przepisy Ge Jb968tk4ww

 52. Instrukcja instalacji dodatków Beko Dpy 8506 Gxb1

 53. Instrukcja konfiguracji sieci Canon Digital Ixus55

 54. Podręcznik ogólny Dewalt Dwe43231vs

 55. Podręcznik Svc Brother Fax 615

 56. Instrukcje i bezpieczeństwo Emerson Turbo Hr2003

 57. Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Asus D940mx

 58. Instrukcja samodzielnej instalacji Electrolux Egc3313nok

 59. Elektroniczna instrukcja obsługi Aeg Ws 10 125 Sk

 60. Biuletyn szkoleniowy Cal Flame Frp 908

 61. Instrukcje montażu i użytkowania Asus Be249qlb G

 62. Najważniejsze informacje o produkcie Emerson Pro Cf711orb03

 63. Ogólna instrukcja montażu Asus Et2210iuts B006c

 64. Opcja Podręcznik Electrolux Ewf 1494 Dbw

 65. Porady techniczne Frigidaire Fghs2344kf0

 66. Podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania Epson Eb Z8455wnl

 67. Podręcznik Easy Start Hitachi Ax M133 S

 68. Instalacja i wymiana Cisco 524sg Unified Ip Phone Voip

 69. Podręcznik ustawień internetowych Asus Zenbo Junior

 70. Specyfikacja i rysunek Bosch Pad 16001

 71. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Craftsman D28234

 72. Instrukcja obsługi urządzenia Cisco Spa92x

 73. Dokumentacja podstawowa 3com Intellijack Nj2000

 74. Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Ge Jkp90dp

 75. Oryginalna instrukcja montażu Dewalt Dwe4203qs

 76. Podręcznik krok po kroku Frigidaire Cra083at71

 77. Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Emerson Rosemount 54ea

 78. Podręcznik szybkiego startu i instalacji Canon M11061

 79. Opis produktu Arkusz Cisco 813 Rf 813 Router

 80. Prosty podręcznik Canon Powershot Sd800 Is User Guide Basic

 81. Podręcznik programowania i instalacji Fujitsu Primergy Tx150 S3

 82. Rozpoczęcie pracy Dell Dimension Xps T450

 83. Podręcznik Provisioning Black And Decker Ka170gt

 84. Schemat połączeń elektrycznych Beko Rfsa240m23w

 85. Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Calamp Vanguard 3000

 86. Instrukcja obsługi interfejsu operatora Electrolux Kgm64310x

 87. Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Aeg Arctis 1300gs

 88. Instrukcja szybkiego startu w środku 3b Scientific Cprlilly P70 1

 89. Podręcznik Svc Haier Mvah018mv2aa

 90. Szkolenie w zakresie urządzeń Hitachi C 6ss

 91. Instrukcja stosowania systemu Caire Eclipse With Autosat

 92. Podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania 3m 41 81378 112 Microtouch M150 15 Lcd Monitor

 93. Opis techniczny Cae Blue Phantom Bpob1801

 94. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Asus Pn62 Bb7005md

 95. Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Cisco Cwdm Gbic 1490

 96. Dane techniczne serwisu 3com 3040

 97. Krótka instrukcja Black And Decker Kr500

 98. Instrukcja programowania Bosch Worcester 24sbi

 99. Lutowanie Epson Powerlite 450w

 100. Specyfikacja produktu Cabela S Gold

 101. Core Cpu Podręcznik Bosch Glm 30

 102. Specyfikacje referencyjne Bosch Rexroth R911385289

 103. Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Hitachi Cp X327w

 104. Lista danych Dewalt Dcht820

 105. Instalacja sterownika Dewalt Dc821

 106. Specyfikacja techniczna Black And Decker Bdcsfs30

 107. Biuletyn serwisowy produktów Hitachi 65f59a J Dp65g

 108. Dodatek do instrukcji obsługi Beko Fjfp1685w

 109. Instrukcja montażu i pielęgnacji Haier Ab142acbba

 110. Podręcznik uzupełniający do serwisu Aeg 68042k Mn

 111. Podział części Dewalt D25941

 112. Podręcznik sprzedaży Electrolux Ewf10841

 113. Instrukcja obsługi i konfiguracji Craftsman 580 752910

 114. Ruch zegarka Specyfikacja i rysunek Hlins Rxf38 M 1

 115. Podręcznik linii Hitachi Cr21n

 116. Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Electrolux Ergorapido 14 4v

 117. Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Aeg Favorit 88419 W0p

 118. Wymiana części Cisco Linksys E2500

 119. Przypadki użycia Cal Flame Bbq08841p 20

 120. Zawiadomienie regulacyjne Bosch She5am05uc Ascenta

 121. Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi C Logic 8500

 122. Instrukcja konfiguracji oprogramowania CAndt International Sorelle Monterey

 123. Informacje ogólne Cisco A9k 2t20ge B

 124. Podręcznik Easy Start Hitachi Rac 24cx9

 125. Podręcznik Svc Caimore Cm520 8af W

 126. Instrukcja instalacji dla dealerów Canon Scangear Cs U 5 7

 127. Instalacja Obsługa i konserwacja Cafe Cvw9361

 128. Podręcznik optymalizacji Epson Ii

 129. Schemat blokowy Aeg 311 Gk

 130. Instrukcja obsługi i konserwacji Haier Md 2485eg

 131. Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Dell B1163w

 132. Instrukcja serwisowa właściciela Electrolux Eqacf01txwi

 133. Instrukcja obsługi dla użytkownika Honeywell Miller 1032376

 134. Instrukcja uruchamiania Canon C3100 Series

 135. Instrukcja instalacji dla dealerów Asus K30bf

 136. Instrukcja obsługi i informacje serwisowe Cisco Ips 4260

 137. Podział części Beko Wm6167

 138. Odnośnik Canon Lv 5100

 139. Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji Dell Sx2210wfp

 140. Instrukcja montażu i instalacji Fujitsu Fmc 16lx Family

 141. Wskazówki serwisowe Craftsman Cmch234

 142. Biuletyn Informacji Serwisowej Calima 46057

 143. Profesjonalna instrukcja montażu Electrolux Gk78tsito

 144. Opis produktu Arkusz Beko Bcna275e2s

 145. Podręcznik wprowadzający Bosch Wav28kh9gb

 146. Ważne instrukcje bezpieczeństwa Caleffi Satk32103

 147. Biuletyn Informacji Serwisowej Ge Gld5600v00ww

 148. Arkusz szybkiej instalacji Beko Cfd 540s

 149. Podręcznik zastosowań 3m Dbi Sala 8518579

 150. Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Craftsman 247 288831

 151. Instrukcja montażu i bezpieczeństwa Canon 3509b001

 152. Dokument dotyczący oczekiwań klienta Hitachi Dkc F710i Sbx

 153. Konserwacja sprzętu komputerowego Canon All In One Printer

 154. Załączniki Emerson Xdc160am

 155. Instrukcja obsługi telefonu Canon S10 Powershot S10 2mp Digital Camera

 156. Książka kucharska Aeg Lavatherm 340

 157. Arkusz danych serwisowych Electrolux Hoc621

 158. Instalacja Quickmanual Canon Hj11x4 7b Kll Sc

 159. Podręcznik online Aeg Lavatherm 9dse87b

 160. Instrukcja kontroli Ge Bottom Mount Built In Refrigerators

 161. Krótka instrukcja instalacji Beko Cda 647 F

 162. Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Aeg 942 051 329

 163. Podręcznik przeglądowy systemu Epson C82363

 164. Drukuj instrukcję Canon Color Bubble Jet Bjc 2000 Series

 165. Instrukcja obsługi i instrukcja gotowania Fujitsu Ao 18lmak2

 166. Raporty Podręcznik Emerson Fisher Large Ed

 167. Oryginalna instrukcja montażu Emerson Chateau Royale Cf945wb 00

 168. Informacje o menu Dewalt D25414

 169. Instrukcja dla właściciela Aeg Dge5161hm

 170. Instrukcje dla pacjentów Ge Jb650spss

 171. Przypadki użycia Aeg Db 1500 2 Xe

 172. Dane dotyczące usług podstawowych 1life Simplify Gm Shooter

 173. Ilustrowany wykaz części Cadillac Escalade Brochure 2009

 174. Instrukcja instalacji i testowania Cisco Cx Trip4

 175. Uwagi dotyczące instalacji Fujitsu Ao R09lecn

 176. Instrukcja dołączania Bosch She43rl Uc Series

 177. Ograniczona gwarancja Asus Tv500bg

 178. Podręcznik wdrażania i obsługi Epson S5u1c88816p

 179. Instalacja sprzętu Electrolux Arctis 70258 Gs

 180. Schemat instalacji Aeg 158009

 181. Podręcznik serwisowy i referencyjny Haier Qss740

 182. Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Bosch Waj2017sme

 183. Podręcznik gracza Dewalt Dcbl590

 184. Podstawowe operacje Beko Wex840530w

 185. Podręcznik dla klinicystów Cadel Doge3 Plus

 186. Najważniejsze informacje o produkcie Canon Imageclass Mf634cdw

 187. Obsługa i konserwacja Frigidaire 316417139

 188. Podręcznik Svc Ge Spacemaker Wpxh214

 189. Instrukcja bezpieczeństwa i montażu Brother Pocketjet Pj 523 Btkv

 190. Podręcznik Brother Hq18

 191. Podręcznik informacyjny dla instalatorów Beko Hii 64401 Dt

 192. Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Dcu 7230 S

 193. Instrukcja wymiany sprzętu 3plus Callie Hybrid

 194. Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Canon Ixus 210

 195. Instrukcja wymiany 4d Systems Gen4 Ulcd 32dt Pi

 196. Instrukcje dotyczące konfiguracji Caleffi 647040

 197. Połączenie montażowe Haier 1uh090n1erg

 198. Instrukcja szybkiego startu w środku Epson Part Feeding 7 0

 199. Polecenia sterujące 3m Dbi Sala 7241429

 200. Instrukcja instalacji systemu Craftsman 137 218020

 201. Sprawozdanie z badania Canon Digital Ixus I Zoom

 202. Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Dell S3845cdn

 203. Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Asus E1916

 204. Środki ostrożności dotyczące stosowania Hitachi R Z440es9kt

 205. Instrukcja konfiguracji oprogramowania Electrolux Pronto All Floors

 206. Instrukcje i wykaz części Dewalt Dw498

 207. Podręcznik instalacji oprogramowania Aeg Santo 70318 Kg

 208. Czyszczenie i pielęgnacja Electrolux Eb Gl4x

 209. Instrukcja montażu i ustawienia Honeywell Ct230 Gb

 210. Instrukcja obsługi drukarki Black And Decker Behts125

 211. Instrukcja łączenia Calflex Carimali Love 26863 Cr

 212. Instrukcja obsługi dla użytkownika Bosch Amc2 4w

 213. Specyfikacja techniczna Frigidaire Fghb2844lpc

 214. Podręcznik użytkowania i konserwacji Beko Dfn04210s

 215. Podręcznik właściciela i operatora Frigidaire Cwef355es1

 216. Podręcznik projektowy i techniczny Emerson Bettis Cbb525 M3hw

 217. Podręcznik online Canon Legria Hfr106

 218. Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Aeg Aht1852b

 219. Procedury badania instalacji Emerson Bettis M Series

 220. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 2n Liftgate

 221. Obsługa i konserwacja Dell Emc Vxflex Ready Node R730xd

 222. Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Electrolux Efc 6680

 223. Podręcznik Cli Cisco 1552 Series

 224. Części szafek Craftsman Cmctl320b

 225. Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Aeg 40006vs

 226. Książka danych technicznych Frigidaire Gallery Fgec3065k S

 227. Części szafek Ge Ddg7987r

 228. Podręcznik szybkiej obsługi i konfiguracji Hitachi R Wb480pg2

 229. Instrukcja szybkiej konfiguracji Epson Eb L1510s

 230. Instrukcja instalacji i programowania Honeywell 1002uu03

 231. Podręcznik budowy krok po kroku Bosch Phc9690

 232. Ręcznie 3 Com U S Robotics 56k Serial Controller Faxmodem

 233. Podręcznik użytkownika sieci Aeg Ko Lavamat 88830

 234. Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Eb6sl70ksp

 235. Obsługa Podręcznik użytkownika Electrolux Eb6l40we

 236. Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Hitachi Ml140e

 237. Podręcznik użytkownika produktu Emerson Fisher 1008

 238. Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Craftsman 247 27775 Series

 239. Podręcznik właściciela domu Cabletron Systems Spectrum Fdm

 240. Książka użytkowania i pielęgnacji Electrolux Er 4100b

 241. Podręcznik aktualizacji w terenie Asus M5a97 Si

 242. Instalacja i konfiguracja Gude Brother Mfc L2730dw

 243. Instalacja, działanie i obsługa Epson B134101 Dm D210 Vacuum Fluorescent Display Character

 244. Instrukcja stosowania systemu Brother Mp 21

 245. Krótka instrukcja instalacji Cables To Go 10 100base Tx

 246. Instrukcja obsługi i części Haier Ab212xcbaa

 247. Podręcznik aktualizacji w terenie Frigidaire Fdb1504rgb0

 248. Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Epson Eb L1300u

 249. Instrukcja bezpieczeństwa produktu Bosch 0608841255

 250. Wskazówki serwisowe Dell Studio Xps

 251. Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Haier Hcm050la

 252. Procedura ustawiania Canon Lv Wu360

 253. Opisy cykli Canon Md111

 254. Części zamienne Electrolux Efl10565ox

 255. Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg Ws 22 180

 256. Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Fujitsu Aj 162lalbh

 257. Techniki informacyjne Dewalt Dw433 Xe

 258. Profesjonalna instrukcja montażu Beko Rfne390t35xp

 259. Podręcznik instalacji użytkownika Fujitsu Airstage Ar12

 260. Podręcznik komunikacji 3m Esd Pro

 261. Zawartość opakowania Craftsman Weedwacker 358 745501

 262. Krótka instrukcja instalacji Frigidaire Agq6400he1

 263. Przyciski pilota Instrukcja obsługi 2vv Hrda2 020

 264. Podręcznik krok po kroku Asus Dsbv Dx Motherboard Ssi Ceb1 1

 265. Lista części mechanicznych Emerson Bettis G5 Sr Series

 266. Standardowy podręcznik specyfikacji Fujitsu Brocade 6545 Gen5

 267. Przekładnia ręczna Aeg Ffb63700pw

 268. Urządzenie modułowe Ge Jes1358

 269. Dodatkowa instrukcja montażu C T M 1 Series

 270. Podręcznik demontażu i wymiany Beko Witc7612b0w

 271. Konfiguracja i połączenia Cab Eos 1

 272. Instrukcja regulacji Haier Hms 1450

 273. Ważna instrukcja obsługi Aeg Mcd1763e

 274. Szczegółowa instrukcja serwisowa Dell Dimension 9n756

 275. Lista referencyjna części Canon Hj21x7 5b Kll Sc

 276. Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Ews 1252 Edu

 277. Podręcznik ogólny Beko Hca92641bh

 278. Instrukcja szybkiej instalacji i pielęgnacji Bosch B30if70sls

 279. Instrukcja obsługi kamery Aeg Ws 24 230 Gv Dms

 280. Zarys produktu 3m 6075

 281. Podręcznik inżynierii klienta Dewalt Dwe4577

 282. Obsługa skanera sieciowego Dell Poweredge Pe T710

 283. Podręcznik programowania Electrolux Eft 615

 284. Podręcznik kompatybilności Asus M2a Mvp Motherboard Atx

 285. Instrukcje dotyczące przekazywania Asus E10584

 286. Dokument rozwiązania 23zero Dakota 1400

 287. Instrukcja konfiguracji sprzętu Caleffi 546120

 288. Instrukcja składania Bosch Psb 1000 2 Re

 289. Przepisy i instrukcje Ge Gdt530pgpww

 290. Instalacja i wdrożenie Ge Adel30

 291. Instrukcja bezpieczeństwa produktu Electrolux Elay14dgav8

 292. Podręcznik użytkownika Linie Bosch Fnm 320 Srd

 293. Podręcznik programisty Cisco Meraki Mr55 Hw Hw

 294. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Bosch She65p06uc 24 Evolution 800 Series Dishwasher

 295. Podręcznik techniczny dostawcy Cal Flame Frp 3100

 296. Ważne informacje Instrukcja obsługi Beko Din 5633

 297. Podręcznik pierwszego kroku Frigidaire Cgeb27z7hb1

 298. Podręcznik szkoleniowy Cac Bdp Bw4rah 91

 299. Dokument rozwiązania Bosch Wax32m41au

 300. Podręcznik użytkowania i konserwacji Electrolux Lft316x

 301. Instrukcja wymiany Emerson Csb414

 302. Lista części i instrukcja obsługi Bosch Clevermixx Msm14

 303. Podręcznik planowania projektu Ge Dlsr483eg

 304. Szczegółowa instrukcja obsługi Fujitsu Ftp 62hwsl001 Series

 305. Instrukcja montażu i lista części Epson 1700c Powerlite Xga Lcd Projector

 306. Podstawowe operacje Electrolux Mondo 1133

 307. Lista części i instrukcja demontażu Asus Padfone Mini Pf400cg

 308. Karta techniczna produktu Asus Ak34 S3

 309. Podręcznik dla mediów Bosch Way32790sn

 310. Podręcznik instalacji i weryfikacji Aeg Electrolux At 8000

 311. Instrukcja obsługi i informacje o gwarancji Electrolux Chg956sa

 312. Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Ge Gfsf6kkxals And

 313. Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Bosch Hbg6753s1a 91

 314. Katalog części Ge Jes1358wl 1 3 Cu Ft Countertop Microwave Oven

 315. Opcje instalacyjne Bosch Bgl3a400

 316. Przepisy i instrukcje Ge Gtws8450dws

 317. Podręcznik dla ekspertów Wyniki Cab Squix Series

 318. Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji Honeywell Acuix

 319. Instalacja i obsługa Manua Black And Decker Spacemaker Sdc740

 320. Podręcznik techniczny dostawcy Craftsman 917 259330

 321. Instrukcja obsługi i informacje serwisowe Asus F20cd

 322. Rozpoczęcie pracy z systemem Honeywell Cbu146 40a 060

 323. Specyfikacja produktu Ge Jvm1600 Series

 324. Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Brother Hl 5070n

 325. Przeznaczenie C Prox Ltd Dps T

 326. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Asus A Series

 327. Instrukcja użytkowania Electrolux Efb90445ox

 328. Podręcznik Profesjonalne wyniki Asus Zb633kl

 329. Ograniczona gwarancja Beko Bhca93741bhsi

 330. Książeczka ostrzegawcza i instrukcja obsługi Haier Ht1600txveme

 331. Najpierw przeczytaj to. 3b Scientific Physics 1000681

 332. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Epson Dreamio Eh Tw3600

 333. Podręcznik użytkownika Linie Hitachi R Sf55xmh

 334. Instrukcja techniczna i serwisowa Ge Jkp90spss

 335. Podstawy Podręcznik Frigidaire Cpgf3081kfb

 336. Instrukcja ładowania Electrolux Ewn 820

 337. Podręcznik informacji technicznej Bosch Fireray 50

 338. Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Honeywell 32207484

 339. Instrukcje i przepisy Canon Pixma Pro 1 Series

 340. Instrukcje dla użytkowników Haier Ab122xcbaa

 341. Podręcznik instalacji sterowników Dewalt Dcd996p2

 342. Specyfikacja i rysunek Canon Mv20i

 343. Opis produktu Arkusz Asus Eeepc900 Bk076x 8 9 Eee 8gb Pc Netbook Computer

 344. Podręcznik pomocy Frigidaire Fgb24s5a

 345. Podręcznik pacjenta Cisco C880 Series

 346. Instrukcja obsługi sprzętu komputerowego Craftsman 358 350830

 347. Podręcznik instalatora Honeywell Hwc S364 Rv

 348. Dane i instalacja Ge Dwsr483ggww

 349. Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Craftsman 921 166420

 350. Instrukcja szybkiej konfiguracji Haier If50cm23nw

 351. Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Bosch Gsb Professional 14 4 2

 352. Instrukcje montażu Haier Hms1260tveme

 353. Podręcznik właściciela domu Beko Cn147523gw

 354. Podręcznik właściciela domu Cadillac Ats Sedan

 355. Podręcznik oprogramowania Frigidaire Cfef2425lsc

 356. Pełna instrukcja obsługi Cisco C11x1 X 8p

 357. Najczęściej zadawane pytania Brother Fax T104 Series

 358. Edukacja techniczna Electrolux Ehh6240iok

 359. Instrukcje dla pacjentów Brother Innov Is I

 360. Podręcznik użytkownika Quick Start Ge Jgrp18gel

 361. Instrukcja aktualizacji Epson Et 3700

 362. Instrukcje montażu i użytkowania Dell Dimension J2936

 363. Podręcznik energetyki Canon Finisher Ae1

 364. Podręcznik menedżera Asus Essentio Cm5340

 365. Zestaw montażowy Bosch B443

 366. Użytkownik Giude Dewalt Dw971

 367. Instrukcja instalacji i obsługi systemu Cisco Cwdm Sfp 1470

 368. Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Brother Intellifax 4750e

 369. Podręcznik programisty i użytkownika Caleffi 5261 Series

 370. Standardowy podręcznik specyfikacji Black And Decker Bdws100

 371. Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Cisco Css 11503

 372. Instrukcja instalacji, obsługi i rozwiązywania problemów Hitachi Rac R13c

 373. Podręcznik instalacji i obsługi Craftsman 10 In Table Saw 315 22811

 374. Podręcznik instalacji Quick Start Dell Vh1jv

 375. Instrukcja montażu i podłączenia Dell Inspiron M41fv

 376. Lista części dla właścicieli Asus Rog Kunai Gamepad

 377. Szybki zestaw Hitachi L42vp01s

 378. Instrukcja obsługi i porady dotyczące montażu Aeg Oko Lavamat 6350 Sensotronic

 379. Instrukcja obsługi - podręcznik Asus Rs700 E6 Rs4

 380. Instrukcja obsługi i wykaz części Ge Jnm

 381. Instrukcje dla pacjentów Asus Rog Cg8890

 382. Instalacja i konserwacja Bosch Wqg233d0es

 383. Podręcznik interfejsu użytkownika Black And Decker Hp12k

 384. Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Black And Decker 900142

 385. Podręcznik interfejsu użytkownika i podręcznik programisty Calcana Ph 75

 386. Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Canon Lv 7325

 387. Podręcznik serwisowy sprzętu komputerowego Frigidaire Ffc0723dw18

 388. Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Black And Decker Glc1823l20

 389. Podręcznik użytkownika Linie 4ipnet Eap320

 390. Podręcznik instalacji Quick Start Cadac Eazi Chef 8230

 391. Montaż, podłączenie elektryczne, regulacja Dell Inspiron 9kkfd

 392. Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Asus 1015px Pu17 Wt

 393. Podręcznik użytkownika i serwisowy Electrolux Pdst61

 394. Podręcznik przeglądowy systemu Honeywell Hzc 755n P Series

 395. Podręcznik integratora Cisco Cde 220 2s3 F

 396. Oryginalna instrukcja montażu Black And Decker Linea Pro Cs1020

 397. Broszura i specyfikacja Craftsman 3one 917 383242

 398. Podręcznik funkcji i sterowania Craftsman 917 254710

 399. Instrukcja ładowania Electrolux Eu 7503c

 400. Szybka i łatwa konfiguracja Epson Elpls02

 401. Instrukcja obsługi faksu Dell Alienware X14

 402. Lista części serwisowych Aeg Competence 7660 B

 403. Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Frigidaire Fpgs3085kfc Service

 404. Instalacja i obsługa Manua Hitachi R Z440e9h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa cisco catalyst c9200 24pxg