Instrukcja instalacji dla dealerów 1 Cube Oxi

Instalacja dealerów 1 Cube Oxi jest łatwa i szybka. Po otrzymaniu urządzenia, należy ściągnąć aplikację mobilną przeznaczoną dla tego urządzenia ze sklepu App Store lub Google Play. Następnie należy podłączyć urządzenie do sieci przy użyciu przewodu USB. Po podłączeniu urządzenia, należy zalogować się do aplikacji i zarejestrować urządzenie w celu korzystania z usług. Po zakończeniu procesu rejestracji, urządzenie jest gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji dla dealerów 1 Cube Oxi

DATE: 28. 04. 2020INSTRUKCJA OBSŁUGICRM DLA DEALERÓWInstrukcja obsługi CRMSPIS TREŚCIDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20201 CRM - KONFIGURACJAStrony 3 - 122 CRM – REJESTRACJA KLIENTAStrony 13-163 CRM – REJESTRACJA SPRZEDAŻYStrony 17-214 CRM – ZADANIA I ZDARZENIAStrony 22-275 CRM – BAZA PRODUKTÓWStrony 28-296 CRM – RAPORTYStrony 30-327 CRM – MODUŁ SERWISOWYStrony 33-34CRM – PRZYJĘCIE DO SERWISUStrony 35-419 CRM – ZLECENIA SERWISOWEStrony 42-5110 CRM – PULPIT SERWISANTAStrony 52-5511 CRM – RAPORTY SERWISOWEStrona 56211 KONTAKTStrona 57Narzędzie wsparcia, integracja z ERPCRM – KONFIGURACJADDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20203CRM przystosowany jest do integracji z programami księgowo-magazynowymi typu ERP( kontakt z wojciech. nosal@questy. pl):Comarch ERP Optima, Comarch CDN XL oraz Comarch ERP Altum Sage Symfonia ERP oraz Symfonia HandelInsERT Subiekt GT i Navireo Asseco Wapro WF-MagSAP, IFS, Streamsoft, Impuls, Exact, Enova, Microsoft Dynamics, SAP Business OneAdministrator systemu dealerskiego CRMmoże stworzyć do 999 kont pracowniczychdostosowanych do stanowiska i uprawnień.CRM podnosi jakość obsługi klientów oraz jestskutecznym narzędziem standaryzacji procesów.CRM w karcie Kontrahenta zapisuje całą historięsprzedaży, kontaktów, zdarzeń, ofert, naprawkażdego odpowiedzialnego pracownika.Logowanie - system dealerskiDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20204Adres systemu CRM to:https://nazwadealera. portalklientakarcher. pl/Po przejściu pod otrzymany adres zobaczysz oknologowania się do systemu.Domyślne dane logowania dla administratora to:Login: administratorHasło: hasło otrzymane od KarcherUwaga: dla poprawnego i szybkiego działania systemu CRM zalecamy korzystać tylko zaktualnych wersji przeglądarek Chrome lub Firefox.Ustawienia systemu - wideo instrukcje obsługiDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202051. Jak dodać konto pracownika i uprawnienia?https://youtu. be/AiMLMa_6xgw2. Jak skonfigurować własne typy zadań?https://youtu. be/HhPyS-ZzkkA3. Jak skonfigurować pocztę e-mail?https://youtu. be/ZDhVH9tSL1I4. Jak tworzyć szablony maili?https://youtu. be/Ui5pJSY7jUs5. Jak pracować na szansach sprzedaży?https://youtu. be/ax0EcbaNjvU6. Jak tworzyć bazę kontrahentów?https://youtu. be/OqkndNaYT_E7. Jak skonfigurować pulpity?https://youtu. be/ZsJCUDgm0mY8. Jak przygotować własną bazę produktów?https://youtu. be/MsNlrRXDnUwDodanie konta przez administratoraDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20206Zakładka Ustawienia lub ●●●, → wybierz Parametry pracowników → Pracownicy -użytkownicy systemu (aktywni) → Użyj opcji „dodaj nowy” →edycja okna nowego konta.14351. Nadaj Login (1)2. Uzupełnij pozostałe pola (2)Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon,3. Nadaj hasło (3) – uwaga! ta sama procedurasłuży do zmiany hasła4. Wybierz z listy Profil użytkownika (4)5. Zapisz kartę (5)6. Wyloguj się i zaloguj kontem danegoużytkownika celem sprawdzenia poprawności.Uprawnienia kont pracowniczychDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20207Zakładka Ustawienia lub ●●●, → Parametry pracowników → Profile użytkowników firmy →wybierz „profil” np. sprzedawca →edycja profilu użytkownika →Zarządzanie uprawnieniamiUstal uprawnienia dostępu ( pozwól, edycja,pokaż) dla poszczególnych obszarówUstawienia systemu - Parametry dealeraDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20208Zakładka Ustawienia (1) lub ●●●, → wybierz Parametry dealera (2) → Edycja →, wypełnijpola * (3), dane te będą wyświetlane na zleceniach serwisowych, zakończ → zapisz (4).2 4Ustawienia systemu - Konfiguracja skrzynek pocztowych 1/3DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20209Zakładka Ustawienia lub ●●●, → Wiadomości email → Konta pocztoweTutaj za pomocą przycisku „dodaj nowy” możemy skonfigurować skrzynki pocztowe.W pierwszej kolejności konfigurujemy dane podstawowe:1. Nazwa konta2. Wskazujemy właściciela3. Adres e-mailNastępnie ustawienia IMAP:1. Serwer IMAP2. Port IMAP3. Login IMAP (adres e-mail użytkownika poczty)4. Hasło IMAP (hasło skrzynki pocztowej)5. Bezpieczeństwo połączenia6. Metodę uwierzytelnieniaUstawienia systemu - Konfiguracja skrzynek pocztowych 2/3DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202010Następnie ustawienia SMTP1. Nazwa nadawcy2. Serwer SMTP3. Port SMTP4. Login SMTP5. Hasło SMTP6. Bezpieczeństwo połączenia7. Typ wiadomości przychodzących i wychodzących ustawiamyna „Standard”Po skonfigurowaniu powinniśmy kliknąć „Zapisz”.Ustawienia systemu - Konfiguracja skrzynek pocztowych 3/3DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202011Ostatnim krokiem jest ustawienie uprawnień (1) do podglądu skrzynki.Opcja pojawia się po pierwszym zapisaniu.Naszą skrzynkę poza nami, jeżeli jest taka potrzeba, może widzieć innypracownik.Poprawnie skonfigurowana skrzynka po wykonaniu testu- przycisk„testuj połączenie” (2) powinna wysłać powiadomienie mailowe (3)Pracownik, który nie jest administratorem również ma możliwośćkonfiguracji poczty jeżeli nie ma ustawionych ograniczeń dostępu.W tym celu wybieramy ikonę ustawienia konta (4) – górny prawy róg,a następnie funkcji zarządzanie kontami pocztowymi (5). Resztakonfiguracji wygląda tak jak w przypadku administratora.Kontrahent – NIP i e-mailDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202012Ustawienia lub ●●●, → Parametry kontrahentów → Opcje →Zaznacz preferencjeSprawdzaj NIP (3) → ostrzegaj: przy takimustawieniu, system nie będzie wymagałuzupełnienia nr NIP.To umożliwi swobodną rejestrację klientówindywidualnych (konsumentów bez NIP) lubrejestrację firm zagranicznych z inną ilościąliter i cyfr w NIP.Domyślnie ustawienia systemu dopuszczajądodawanie kontrahentów bez wymaganychadresów e-mail (1), ale sprawdzają ichunikalność (2).Dodawanie nowego właściciela - z bazy GUSCRM- REJESTRACJA KLIENTA13 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20203 4Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie→ Właściciel urządzenia (1) → Dodaj kontrahenta (2)→ wpisz nr NIP (3) → pobierz dane kontrahenta (4) → Dodaj→ Branża (5)→ wybierz z listy(opcja skanera 1234567891224) → Zapisz.Dodawanie nowego właściciela - brak danych w bazie GUS14Kontrahenci → Lista kontrahentów → dodaj nowy → Uzupełnij NIP (1) firmy której danychnie ma w GUS ( np. firmy zagraniczne), nazwa, dane adresowe → wybierz Status (2),Branża (3) → Zapisz.Dodawanie nowego konsumenta – bez pobierania danych15Kontrahenci → Lista kontrahentów → dodaj nowy → Uzupełnij dane w Kartotece kontrahenta,NIP opcjonalnie (1), Nazwa Firmy (2) - Imię i nazwisko, Nazwa skrócona (3), daneadresowe → obowiązkowo określ Branża - konsumenci (4) → Zapisz.Dodawanie uniwersalnego konta konsumenta – do szybkich rejestracjiDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202016Kontrahenci →Lista kontrahentów → dodaj nowy→ Zakładamy jednorazowo uniwersalnekonto konsumenta o unikalnym nr NIP (1) -10 cyfr np. 6666666666 i Nazwie (2) np.Klient Indywidualny bez danych adresowych→ zaznacz Branża (3) konsumenci → Zapisz.Uwaga!Przy rejestracji urządzenia i wybraniu jako właściciela „Klient indywidualny” dane osobowei adresowe mogą być uzupełnione w polach: osoba kontaktowa; miejsce pracy urządzenie.Karta produktu – informacje podstawoweCRM- REJESTRACJA SPRZEDAŻY17 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie→ Wypełnij pola:Właściciel urządzenia → Po wpisaniu nazwy lub kilku literpoczątkowych (nie NIP) wskaż wcześniej zarejestrowanegoklienta lub użyj funkcji dodaj kontrahenta.Nr seryjny → wprowadź numer dokładnie w takiej formie jakawystępuję na tabliczce znamionowej. Numer seryjny danegourządzenia nie może się powtórzyć. Usunięcie rejestracjiwymaga zgłoszenia do Karchera. Jednorazowo możnazarejestrować do 5 różnych nr seryjnych na ten sam produkt.Towar→ wybieramy z listy wpisując nr katalogowy wedługklucza (XXXXXXX0) np. 10714210 bądź nazwy HDS 10/20-4M.Data sprzedaży→ system automatycznie wskazuje datę z dniarejestracji, można ją zmienić. Data ta jest początkiemgwarancji.Karta produktu – atrybuty18 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Numer dowodu zakupu → wpisz nr faktury.Data ważności gwarancji → wynika z daty sprzedaży i niepojawia się w dokumencie gwarancyjnym.W uzasadnionych przypadkach można ją skorygować wpisującdodatkowe informacje w polu uwaga, co będzie brane poduwagę przy naprawach grzecznościowych.Standard obsługi → wybieramy z listy.Termin następnego przeglądu → wynika z daty sprzedaży, wuzasadnionych przypadkach można go skorygować -pole uwagi.Miejsce pracy→ dodaj miejsce pracy lub wybierz z listy.Stosujemy kiedy pod jednym nr NIP jest wiele oddziałów.Karta produktu – dane kontaktowe19 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie → Wypełnij pola:Osoba kontaktowa (odbiorca urządzenia) → wybierz z listy lubdodaj osobę → wpisz dane → odznacz zgody.Wprowadzone dane osoby kontaktowej ( imię, nazwisko, e-mail, telefon) pojawią się wraz z formułą zgód RODO w karciegwarancyjnej.Odpowiedzialny → osoba rejestrująca (opiekun klienta). Możnawskazać inną osobę z listy pracowników firmy np. serwisu,który będzie otrzymywał przypomnienia o przeglądach.Uwagi → pole edytowalne, służy do opisu istotnych informacjizwiązanych z urządzeniem, także w późniejszym okresie. Poleuwagi widoczne jest podczas sprawdzania historii.Karta produktu – gwarancja20 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie →Wypełnij pola obowiązkowe i wyboru →ZapiszUrządzenie podlega obowiązkowi przeglądów → Tak/Nie ( danepochodzą z systemu).Wymagane jest obowiązkowe przeszkolenie (dla produktów B)Jeżeli → Tak → system wymaga obowiązkowego uzupełnieniaosób przeszkolonych (min 1 osoba) → Dodaj osobę → wpiszdane → odznacz zgody →Zapisz.Uwaga: jeżeli w momencie rejestracji nie znamy danych osobydo przeszkolenia → wpisz dowolny znak (... ) w polach *. Topozwoli na wygenerowanie gwarancji i późniejsze uzupełnieniedanych po przeszkoleniu ( do 10 dni od sprzedaży).Reżim pracy → dane z systemu (nieedytowalne)Karta gwarancyjna21 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie → Wypełnij wymagane pola →ZapiszWydrukuj kartę gwarancyjną → uzyskaj podpisy (zgody naprzetwarzanie danych osobowych ujętych osób) →zróbskan / zdjęcie dokumentu →wybierz plik (podłącz gwarancjęurządzenia – wymagany czas do 10 dni od daty sprzedażydla produktów z grupy B).Pobierz kartę gwarancyjną → System automatyczniewygeneruje kartę gwarancyjną w formacie pdf z nadanymunikalnym numerem dealera i wprowadzonymi danymi.Uwaga:Ponowne przejście do danych rejestracji ( karta gwarancyjna, wybierz pliki, osoby przeszkolone, pole uwagi) wymagakliknięcia w nr seryjny (wyszukaj w menu →lista urządzeń).Przypomnienia o przeglądachCRM – ZADANIA I ZDARZENIADDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202022Podczas rejestracji sprzedaży - system CRM automatycznie tworzy zadania związane zprzypomnieniami (1) dla osoby odpowiedzialnej ( opiekun klienta) o przeglądach dla urządzeńobjętych tym warunkiem na 7 dni przed planowaną datą wykonania zadania. Przypomnienia tepojawiają się także w formie wyskakujących okienek (2) typu POP-UP.1 2DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202023Każde zadanie określone jest z nazwy (1), typu (2) np.przegląd lub gwarancja, określone jest w czasie, maprzypisanego wykonawcę (3),, jest powiązane z Firmą (4)i egzemplarzem – nr seryjny (5).Zmiana wykonawcy – po wpisaniu „* ” w polu (6) systemwyświetli listę dostępnych osób do wyboru. Po zmianie lubdodaniu wykonawcy, zadanie automatycznie zostaniedopisane i wyświetli się w kalendarzu wskazanej osoby.216Kliknięcie w podświetloną nazwę firmy przekierowuje nasdo karty kontrahenta, a w podświetlony nr seryjny, dokarty rejestracji urządzenia.KalendarzDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202024Zdarzenie to ważna sytuacja która się wydarzyła ( np. ustaleniaz klientem). W zakładce kalendarz (1) można ustawić widokwyświetlanych zadań lub zdarzeń (2). Każde wykonanezadanie kończy się powiązanym z nim zdarzeniem. Klikając wdowolne okno kalendarza (3) lub dodaj zadanie (4) otwieramykartę zadania (5). Zadanie można przenieść na inną datę (6).Dodawanie zakładki pulpitu – zbliżające się przeglądy 1/2DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202025Logo Karcher (1) → ikona ustawienia pulpitu- kółko zębate (2) → dodaj nową zakładkę (3)Nazwa (4) wpisz „zbliżające się przeglądy” ( ilość kolumn 1) → zapiszDodawanie zakładki pulpitu – zbliżające się przeglądy 2/2W otwartej zakładce zbliżające się przeglądy → wybierz→ z dostępnej listy wskaż →zamknij→ w zakładce pojawią się wszystkie Zdarzenia i zadania→ po najechaniu myszką w prawy górny róg ukaże sięfunkcja konfiguracji -kółko zębate→ zmień ustawienia według przykładuUkończone – tylko nieukończoneTypy zadania – gwarancja, przeglądWykonawca – ja (moje), ktokolwiek wszyscyData rozpoczęcia - 7 dni w tył i 7 w przód→ użyj funkcji zapisz26Dodawanie zakładki pulpitu - kalendarz z zadaniamiDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202027Ustawienia pulpitu (1) → dodaj nową zakładkę → wpisz nazwę „kalendarz z zadaniami”(ilość kolumn 2)→ zapisz → z bilioteki widgetów wybierz kalendarz + moje zdania na dzisiajKorzystając z funkcji konfiguracji widgetu (2) ustaw rodzaj wyświetlanych zadań. Widgety znajdujące się w danej zakładcemożna przenosić w inne kolumny, dodawać nowe lub usuwać.Dodawanie nowych produktów i usługCRM – BAZA PRODUKTÓWDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202028CRM umożliwia tworzenie własnej bazy, kategorii oraz nazw i kodów produktów, którebędą...

WYSZUKIWARKA INSTRUKCJI OBSŁUGI

PROGRAM CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Instrukcje sterowania radiowego Space

Oprogramowanie do sterowania radiowego Space

Dodatkowe instrukcje Instalatora

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?

Kamera IP WiFi Eura IC-01H3 pracuje bezprzewodowo w rozdzielczości 1080p. i dedykowana jest do montażu zewnętrznego. Dzięki tubowej konstrukcji urządzenie wskazuje kierunek obserwacji, a tym samym informuje potencjalnego złodzieja, że wchodzi on w monitorowaną przestrzeń.

Nowoczesny format kompresji obrazu – H. 264, zapewnia dużo większą efektywność niż jego poprzednicy (MPEG-1, czy MPEG-2), dzięki czemu transmisja danych jest dużo płynniejsza, a objętość danych dużo mniejsza.

Zarządzanie urządzeniem możliwe jest z pozycji smartfona, tabletu lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie. Dzięki opcji detekcji ruchu kamera IP WiFi IC-01H3 może dokonać zrzutu obrazu np. na serwer FTP lub kartę SD.

Więcej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.

Sprawdź na filmie jak zainstalować i skonfigurować kamerę

Instrukcja instalacji dla dealerów 1 Cube Oxi

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji dla dealerów 1 Cube Oxi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji dla dealerów 1 Cube Oxi