Użycie podręcznika Craftsman 580 763000

Podręcznik Craftsman 580 763000 jest wszechstronnym narzędziem do naprawy silników spalinowych. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do naprawy i konserwacji silników spalinowych. Zawiera także szczegółowe instrukcje i schematy, które pomogą Ci wykonać naprawy w sposób bezpieczny i skuteczny. Podręcznik zawiera także informacje na temat czyszczenia i regulacji silnika, a także wskazówki dotyczące używania narzędzi. Wykorzystanie podręcznika Craftsman 580 763000 pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ umożliwia wykonanie naprawy wymagającej profesjonalnej wiedzy w domu.

Ostatnia aktualizacja: Użycie podręcznika Craftsman 580 763000

Marka Schneider Electric oraz wszelkie znaki towarowe Schneider Electric SE i jej spółek zależnych, o których mowa w niniejszym podręczniku, są własnością firmy Schneider Electric SE lub jej spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Niniejszy podręcznik i jego zawartość są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Powielanie lub przekazywanie jakiejkolwiek części tego podręcznika w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami ― elektronicznymi, mechanicznymi, obejmującymi wykonywanie kserokopii, nagrywanie lub inne czynności― w jakimkolwiek celu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Schneider Electric, jest zabronione.

Firma Schneider Electric nie udziela żadnych praw ani licencji na komercyjne użycie podręcznika lub jego zawartości, z wyjątkiem niewyłącznej i osobistej licencji na konsultowanie w jego aktualnym stanie.Produkty i wyposażenie firmy Schneider Electric powinny być instalowane, obsługiwane, serwisowane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.Ze względu na to, iż standardy, dane techniczne i projekty zmieniają się co jakiś czas, informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Schneider Electric i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści informacyjnej tych materiałów lub konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z korzystania z informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
Przejdź do witryny
IECL https://www. com/portals/ui/galaxyvs_iec/ lub
UL: https://www. com/portals/ui/galaxyvs_ul/
lub zeskanuj powyższy Kod QR, aby uzyskać dostępdo obsługi cyfrowej i przetłumaczonych instrukcji.

© 2019 – 2021Schneider Electric

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Manual
Owner's
CRRF¥$MnN
7. 8 HORSEPOWER
3000 PSI 2. 6 GPM
HIGH PRESSURE WASHER
Model No.
580. 763000
CAUTION: Before using this
product, read this manual and
follow all Safety Rules and
Operating Instructions.
HOURS: Mon, - Fri. 8 a. m. to 5 p. (CST)
60179
SEARS, ROEBUCK and CO., Hoffman Estates, IL
Part No, 21619 Draft 10 (411/97)

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
SAFETY RULES............................. 2 SERVICE AND ADJUSTMENTS................ 14 ASSEMBLY PARTS PACKED IN MANAUAL BAG... 3 STORAG E................................. 15 ASSEMBLY................................ 4-5 TROUBLESHOOTING........................ 16 OPERATION.............................. 6-10 REPLACEMENT PARTS............ _...... 17-27 MAINTENANCE.......................... 11-14 HOW TO ORDER PARTS............. BACK PAGE LIMITED ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN HIGH PRESSURE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
PREPARATION: with the mask so you are certain the mask will pro- vide the necessary protection against inhaling harm- Operate engine onlyatgoverned speed, Running ful vapors, theengine atexcessive speeds increases thehaz- • High pressure spray may damage fragile items ardofpersonal injury. Donottamper withparts including glass. Do not point spray gun at glass which mayincrease ordecrease thegoverned when in the jet spray mode. speed. • Keep the hose connected to machine or the spray ° Do not wea
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
your pressure washer for operation, however, you will CARTON CONTENTS need to perform the following tasks: The following parts are shipped loose with your pressure ° Attach wire basket to topside of guide handle with (4) washer: #10 self-drilling screws using the 5/16" wrench. • Main Unit -- pressure washerwith wheels ° Wire Basket SCREWS • Manual Bag that includes Nozzle Cleaner Kit • Parts Box (which includes the following items) • Spray Gun ° Wand Extension with Hi-Lo Adjustable Nozzle • Prod
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

, Remove the plastic cap from the high pressure out- • Place assembled spray gun on holder. let. Feed the high pressure hose through the hose guide and then connect the hose to the outlet. HOSE GUIDE • Connect nozzle extensk)n to spray gun. CHECKLIST Before you operate your new high pressure washer, to be sure you receive the best performanceand sat- isfaction from this quality product, please review the following checklist: ° All assembly instructionshave been completed. ° The high pressure hos

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
KNOW YOUR HIGH PRESSURE WASHER READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR HIGH PRESSURE WASHER. Compare the illustrations with your high pressure washer to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments, Save this manual for future reference, r.,. \\ GASOLINE TANK -'_"_-'_ ENGINE RUNISTOP GUIDE i SWITCH FUEL CAP! -':k -_, _ ' RECOIL STARTER tLE DETERGENT PICKUP TUBE AND FILTER HOSE GUIDE GUN AND W_ND ASSEMBLY PRIMER BULB WIRE BASKET PUMP INTAKE S
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
HOW TO USE YOUR PRESSURE WASHER • Twisting the nozzle adjusts the spray pattern from a stream pattern to a fan pattern. IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OPERATING YOUR PRESSURE WASHER, PLEASE CALL THE PRESSURE WASHER HELPLfNE AT 1-800-222-3136, HOW TO ADJUST PRESSURE AND SPRAY y PATTERN WARNING: Never adjust spray patterm when spraying. Never put hands in front of spray nozzle to adjust spray pat- tern. You could be injured. On the end of your spray gun is a nozzle that you can slide forward and backwar
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
• Place smallfilteroftheclear, detergent siphoning tube RINSING WITH THE PRESSURE WASHER intothedetergent container. ° Hook up the water supply and start your pressure NOTE:Thefirststepinvolves applying anappropriate washer (see TO START PRESSURE WASHER on detergent/solvent solution topenetrate andloosen grime. page 9). Thedetergent isapplied atlowpressure toavoid splash- ° Slide adjustable nozzle sleeve backward to high pres- ing, overspraying andwaste. Leave thesolution onsur- sure position and
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
BEFORE STARTING THE ENGINE IMPORTANT: It is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as the To operate the engine you wilt need the following: carburetor, fuel filter hose or tank during storage. Also, experience indicates that alcohol-blended fuels (called ENGINE OIL gasohef or using ethanol or methanol) can attract mois- ture which leads to separation and formation of acids dur- A 20 oz. bottle of SAE 30 weight oil is included in the ing storage. Acidi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Connect the garden hose tightly to water inlet opening if engine fails to start, repeat the priming process and on the pressure washer pump and turn the water ON, press the trigger to relieve water pressure then pull starter handle slowly until you again feel resistance t Be sure fuei shut-off valve is open. and then pull rapidly up to three (3) times. i Set RUN/STOP switch to RUN position. NOTE: A small amount of water will squirt out when you release the pressure. o Squeeze trigger on pressure
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
CUSTOMER RESPONSIBILITIES MAINTENANCE SCHEDULE FILL iN DATES AS YOU COMPLETE HOURLY OPERATING INTERVAL REGULAR SERVICE Every 25 Every 50 Every 100 Before Hours or Hours or Hours or MAINTENANCE TASK SERVICE DATES Each Use YearJy Yearly Yearly PRESSURE WASHER 3heck/ctean inlet screen. xt iCheck high pressure hose. x.,...,.., :............. x Check detergent hose and filter....,.,.,., :,...... Check gun and wand for leaks. x Purge pump of air and contaminents. X ENGINE Check oil IeveL x Change e
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
BEFORE EACH USE PUMP MAINTENANCE • Check water inlet screen for damage. WARNING: Do not attempt to disasembly A • Check high pressure hose for leaks, the pump. Without the proper technique, attempting to disasemble pump may cause • Check detergent inlet hose and falterfor damage. personal injury. For service, consult a - Check gun and wand assembly for leaks. Sears authorized service center or contact your place of purchase. • Purge pump of air and containments. • Check engine oillevel. ENGINE M
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
RETORQUE HEAD BOLTS Wash precteaner in soapy water. Squeeze pre-filter dry in clean cloth (DO NOT TWIST), After 50 hours of operation, retorque the head bolts for o Clean air cleaner cover before installing it. this engine to 4. 0 kgim (29 foot-pounds). To clean or replace paper air filter: The torque sequence is A, B, C, D, E (star pattern). o Remove air cleaner cover; then remove foam pre-fitter (service if necessary) and remove paper filter. D 8 • Clean paper filter by tapping it gently on a s
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
CLEAN/REPLACE SPARK PLUG SET PLUG GAP AT 0. 030 inch (0. 76 mm) Change the spark plug every 100 hours of operation or once each year,, whichever comes first. This will help your engine to start easier and run better. Replace with Champion RC12YC or equivalent type spark plug. Set spark plug gap 0. 030 inch (0, 76mm). '\ '\ \'\ CARBURETOR • Remove nozzle from the end of the wand using a 2mm or 5/64 allen wrench (like the one included in the kit). The carburetor of your high pressure washer is pre-set
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
It is important to prevent gum deposits from forming in AFTER EACH USE essential fuel system parts such as the carburetor, fuet fil- Water should not remain in the unit for long periods of time. ter, fuel hose or tank during storage. Also, experience Sediments of minerals can deposit on pump partsand indicates that alcohol-blended fuels (called "gasohor' or "freeze" pump action. Followthese procedures after every using ethanol or methanol) can attract moisture which use: leads to separation and
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
PROBLEM ' CAUSE CORRECTION 1. Nozzle in low pressure mode. 1 Pump has following problems: • Pull nozzle backward for high failure to produce pressure, erratic pressure mode. pressure, chattering, loss of 2. Low regulator pressure 2. Adjust regulator to desired setting. 3. Water inlet is blocked. 3, Clear inlet pressure, low water volume. 4, Inadequate water Supply 4. Provide adequate water flow, 5. Inlet hose is kinked or leaking 5. Straighten inlet hose, patch leak. 6. Check and clean inlet hos
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
CRAFTSMAN 3000 PSI HIGH PRESSURE WASHER 580. 763000 3O 36 37 8 I1 47 33 ITEM PART NO, DESCRIPTION ITEM PART NO. DESCRIPTION 76361 Governor Gear Thrust Washer (1req. ) Control Rod Assembly (1 req. ) 27 78621 1 M8-1. 25 x 35ram Screw (6 req. ) 89230 Piston Pin (t req. ) 28 76389 2 99922 Spring Washer (1 req. ) Piston Ring Set (t req. ) 29 88411 3 86293 Valve Spring Retainer (1 req. ) Gear Cover Assembly (1 req. ) 30 4 89665A 88401 Valve Spring (2 req. ) M8 x 52mm Head Bolt (5 req. ) 31 77168 5 84186 Valve Spr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
CRAFTSMAN 3000PSI HIGH PRESSURE WASHER 580. 763000 I 5 5_ NO OIL FILTER 4 ITEM PART NO. DESCRIPTION I 94820 EXPANSION PLUG (1 REQ, ) 2 91848 OIL FILTER GASKET (t REQ, ) 3 88758 OIL BLOCKOFF (1 REQ, ) 4 92978 M6 x 20ram SCREW (2 REQ, ) 5 99236 OIL PRESSURESWITCH (I REQ, ). t8
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
-, 4 CRAFTSMAN 3000 PSI HIGH PRESSURE WASHER 580. 763000 GRiN 14 16 25, 15 9 21 4 10 17 / 23 26 12 B_ c_N 24 LowOil Shutdown with Engine, % \, 27 2o- I 28 29 3O PART NO. QTY. DESCRIPTION ITEM PART NO. DESCRIPTION ITEM Spark Plug- (I req. ) 7 78653 RunlStop Switch (1 req. ) 20 72347 Governor Lever (I req. ) 8 85272 L. E. D. Assembly (1 req. ) 21 86962 Wear Washer (I req. ) Low Oil Shutdown Decal (1 req. ) 22 85953 9 84195 85620 Adjust Screw (1 req. ) 10 Black Sleeving (1 req. ) 23 83502 M8 x 15ram Taptite 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
REPAIR PARTS CRAFTSMAN 3000 PSI HIGH PRESSURE WASHER 580. 763000 CARBURETOR ANDAIR MUFFLER CLEANER 4. 3 44 45 46 55 76 39 56 DESCRIPTION ITEM PART NO. 57 4t 58 4O 73 89476 Muffler Gasket (I req. ) PRIMER CARBURETOR 74 40976 M8 x 20mm Capscrew (2 req. ) 75 88688 Small Muffler (I req. ) DESCRIPTION ITEM PART NO. 76 66476, M6 x i2 HHFS (2 req. ) 90947 31 Breather Hose (1 req. ) 32 90051 Manifold Head Gasket (I req. ) 51767 33 M6 x 55ram Capscrew (1 req. ) 34 80318 M6 x 25mm Capscrew (I req. ) 35 80316 M6 x 3

Marka Schneider Electric oraz wszelkie znaki towarowe Schneider Electric SE i jej spółek zależnych, o których mowa w niniejszym podręczniku, są własnością firmy Schneider Electric SE lub jej spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Niniejszy podręcznik i jego zawartość są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Powielanie lub przekazywanie jakiejkolwiek części tego podręcznika w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami ― elektronicznymi, mechanicznymi, obejmującymi wykonywanie kserokopii, nagrywanie lub inne czynności― w jakimkolwiek celu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Schneider Electric, jest zabronione.

Firma Schneider Electric nie udziela żadnych praw ani licencji na komercyjne użycie podręcznika lub jego zawartości, z wyjątkiem niewyłącznej i osobistej licencji na konsultowanie w jego aktualnym stanie.Produkty i wyposażenie firmy Schneider Electric powinny być instalowane, obsługiwane, serwisowane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.Ze względu na to, iż standardy, dane techniczne i projekty zmieniają się co jakiś czas, informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Schneider Electric i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści informacyjnej tych materiałów lub konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z korzystania z informacji zawartych w niniejszym dokumencie.Przejdź do witryny
https://www. com/portals/ui/galaxyvs_iec/
lub zeskanuj powyższy kod QR, aby uzyskać dostępdo obsługi cyfrowej i przetłumaczonych instrukcji.

© 2019 – 2019SchneiderElectric

Użycie podręcznika Craftsman 580 763000

Bezpośredni link do pobrania Użycie podręcznika Craftsman 580 763000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Użycie podręcznika Craftsman 580 763000